شرکت امرسان آمریکا در سال 1890 تأسیس شد که برند کوپلند از زیر مجموعه های این شرکت می باشد. از جمله تولیدات این شرکت کمپرسورهای برودتی در انواع اسکرال  رفت و برگشتی می باشد.