• کارکرد با مبرد گاز R134a
  • دارای سیستم خنک کننده روغن
  • کارکرد در شرایط اقلیمی بسیار گرم و خشک، مرطوب و خشک
  • کمپرسورها با قدرت 1/4+ دارای خازن راه انداز می باشد
  • با راندمان بالا جهت مصرف در کارخانه های تولیدی یخچال، یخچال فریزر و آب سرد کن
QB-1.xlsx