اسـکـرال

یک کمپرسور اسکرال از دو اسکرال درگیر در هم برای تراکم مبرد استفاده می کند که اغلب یکی از اسکرال ها ثابت است در حالی که دیگری به صورت خارج از مرکز و بدون اینکه بچرخد یک حرکت مداری انجام می دهد ، این امر باعث به دام افتادن و تراکم مبرد در بین اسکرال ها می شود.

از این مدل کمپرسورها بیشتر در تهویه مطبوع و سردخانه های بالای صفر استفاده می شود ، ظرفیت این کمپرسورها از 1.5 اسب بخار (1.5 HP)  الی 7.5 اسب بخار (7.5 HP) می باشد.