کامپکت اسکرو

به کمپرسورهای اسکرو به دلیل شکل ظاهری آنها اصطلاحا حلزونی نیز نامیده می شود.

این تجهیز از دو حلزون مارپیچ تشکیل شده است که با به دام افتادن گاز در این فضا و با حرکت مارپیچ به مرور این فاصله کم و کمتر شده و عملیات فشرده سازی صورت می گیرد.

در چیلرهای یکپارچه ی ظرفیت بالا این کمپرسورها مورد استفاده قرار می گیرد. کمپرسور های اسکرو با توجه به شکل حلزونی شکل خود دارای مقاومت بالاتری نسبت به اسکرال ها می باشند. پیوستگی تولید گاز فشرده در این کمپرسورها در ظرفیت های بالا نسبت به اسکرال بیشتر بوده اما در ظرفیت های پایین به دلیل نداشتن توجیه اقتصادی این کمپرسورها تولید نمی شوند.