کمپرسور مدل R600A :

کارکرد با مبرد گاز R600a و دوستدار محیط زیست

صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه

کارکرد کمپرسور با حداقل صدا

COP بالا و مطابق با استاندارد Ashrae آمریکا

کشور سازنده : مالزی ، سنگاپور

SVA73E23DAH-Disp 7.3 cm3

Speed (rps) 23 27 42 60 65 72
Capacity*1 W 52 65 104 145 154 176
Efficiency*1*2 W/W 1.60 1.73 1.72 1.62 1.59 1.58

EEI68E13DCH-Disp. 6.8cm3

Speed (rps) 19 27 37 52 80
Capacity*1 W 45 64 90 127 193
Efficiency*1*2 W/W 1.78 1.81 1.79 1.74 1.64

EEI76E13DCH-Disp. 7.6cm3

Speed (rps) 17 27 37 52 80
Capacity*1 W 50 73 102 154 210
Efficiency*1*2 W/W 1.79 1.83 1.8 1.76 1.63

EEI91E13DCH-Disp. 9.1cm3

Speed (rps) 17 27 37 52 80
Capacity*1 W 60 88 121 172 255
Efficiency*1*2 W/W 1.81 1.86 1.84 1.79 1.66

EEI100E13DCH-Disp.10cm3

Speed (rps) 17 27 37 52 80
Capacity*1 W 68 99 138 195 288
Efficiency*1*2 W/W 1.81 1.86 1.84 1.80 1.66