نخستین همایش شرکت پاناسونیک ( تولید کننده کمپرسورهای برودتی ) و شرکت نسیم سرمایش زاگرس با حضور روسا و مدیران شرکت پاناسونیک در تهران ، مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار گردید.